esЗгідно ч. 4 ст. 55 Конституції України, кожен має право після використання усіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ або у відповідні органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Практика, що склалася, змушує фізичних і юридичних осіб звертатися за захистом своїх прав і інтересів до міжнародних судових інстанцій.

Європейський суд з прав людини – міжнародний судовий орган, який покликаний перевіряти дотримання державами-членами Ради Європи прав та гарантій їх забезпечення, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Дане завдання Суд виконує, розглядаючи скарги, подані громадянами або, в деяких випадках – державами.

На сьогодні за кількістю звернень осіб до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Україна займає одне з лідируючих місць.

Європейський Суд з прав людини приймає заяви лише тоді, коли особою були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту у державі, проти якої спрямована заява. Відповідно, для захисту своїх прав вам спочатку слід звернутися до національних судів, яким підсудна дана справа, при цьому включаючи і відповідну вищу судову інстанцію.

Європейський Суд при винесенні рішення у справі може визнати, що ваші права були порушені та присудити виплатити справедливу компенсацію.

Адвокатське об’єднання надає послуги з підготовки та подачі заяви до Європейського суду із захисту прав людини; збору необхідних у справі доказів; здійсненні іншого необхідного листування з міжнародною інстанцією; участі у засіданнях Європейського суду із прав людини; врегулюванні та підготовки угоди з урядом України; супроводу виконання рішень Європейського суду із захисту прав людини.