usАбонентське юридичне обслуговування - це постійне комплексне юридичне обслуговування державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (бізнесу) з усіх правових питань, що виникають в процесі здійснення ними діяльності. Вказана юридична послуга дозволяє уникнути прийняття можливих помилкових рішень, запобігти або мінімізувати ризики, а також вирішити існуючі проблеми.

Юридичний супровід може включати в себе:

● надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, відслідковування законодавчих тенденцій правового регулювання в ключових для клієнта сферах;

● представництво інтересів клієнта у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними особами;

● досудове врегулювання спорів, медіацію, претензійну роботу, подання адвокатських запитів;

● врегулювання конфліктів із державними органам, нейтралізацію та усунення кримінально-правових ризиків ведення бізнесу, представництво інтересів клієнта під час здійснення перевірок контролюючими та правоохоронними органами;

● правову експертизу документів, аналіз і підготовку договорів;

● представництво інтересів в судах всіх інстанцій(складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, участь у судовому розгляді);

● представництво інтересів на стадії виконавчого провадження тощо.

Вищенаведений перелік юридичних послуг – приблизний і змінюється в залежності від побажань клієнта та відображається в договорі про надання правничої допомоги. АО «А КЛАС» пропонує кілька стандартних пакетів послуг комплексного юридичного обслуговування. Ви можете вибрати той пакет, який найбільше відповідає вашим потребам: є більш надійним та економічно обґрунтованим, що дозволяє клієнту самостійно визначати обсяги юридичних послуг, необхідні для задоволення потреб його підприємства.