95Згідно ст.19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» іншими видами правової допомоги є види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

Медіація є сучасним методом вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить їхні потреби. Суть процедури полягає в тому, що посередник, використовуючи певну методику, досвід, спеціальні знання, психологічні прийоми, надає сторонам сприяння у веденні переговорів і сприяє досягненню між ними взаємоприйнятного рішення. Основу становить переговорний процес між сторонами з тією відмінністю, що в ньому для надання допомоги учасникам суперечки діє незацікавлена особа.

Адвокатське об»єднання здійснює повний юридичний супровід медіації від надання попередньої консультації до фактичного вирішення спірних питань та виконання зобов’язань сторонами відповідно до досягнутих домовленостей.