agsГосподарський спір - це спір між суб'єктами господарювання (підприємствами та/або фізичними особами підприємцями), який виникає в процесі здійснення між ними господарської діяльності.

Вирішення господарських спорів можливо у двох напрямках:

● досудове врегулювання спору (послуги адвоката можуть стосуватись ознайомлення з документацією щодо діяльності підприємства; аналізу ситуації, що склалася; підготовки претензії чи відповіді на претензію; проведення переговорів; юридичне оформлення домовленостей, що досягнуті між сторонами);

● розгляд справи в судовому порядку.

Допомога адвоката об’єднання може бути надана при вирішенні:

● спорів, які виникли у зв’язку із майном – правом володіння, розпорядження, користування;

● спорів, які виникли при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності (договори постачання, перевезення вантажу, будівництва, страхування, оренди, підряду, зберігання, тощо);

● спорів, які виникли з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками юридичної особи або між юридичною особою та її учасником;

● спорів, які виникли у зв’язку із випуском, придбанням, реалізацією цінних паперів;

● спорів, які виникли при укладанні договорів, виконанні чи припиненні зобов’язань, визнанні зобов’язань недійсними;

● спорів, які виникли у зв’язку із відшкодуванням збитків, матеріальної чи моральної шкоди; виплатою штрафів, пені, неустойки;

● спорів, які виникли при визнанні суб’єкта господарювання банкрутом тощо.