st581Закриття кримінального провадження в разі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність.


  Частиною 1 ст.58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно ч.1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Громадяни Г. та Б. органом досудового розслідування обвинувачувались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст.365 КК України, а саме у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, що супроводжувалися насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, дій, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Тяжкі наслідки у кримінальному правопорушенні, кваліфікованому за ч.2 ст.365 КК України, що інкримінувались обвинуваченим, полягали у дискредитації конституційних засад діяльності державного органу виконавчої влади, встановлених статтею 19 Конституції України, незаконному втручанні в діяльність правоохоронного органу, дискредитації державного органу виконавчої влади, підриві престижу працівника правоохоронного органу, дезорганізації нормальної роботи правоохоронного органу, і не полягали у спричиненні матеріальної шкоди.

04.06.2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням «Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» № 1261-VII від 13.05.2014 року, яким внесено зміни до ст.364 КК України.

Згідно п.п 8 п. 2 розділу І вказаного Закону п.п. 3 і 4 примітки до ст. 364 КК України викладено в новій редакції. Відповідно до внесених змін, істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК України вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками у статтях 364-367 КК України вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто, істотна шкода і тяжкі наслідки у ст.365 КК України полягають лише у спричиненні злочином матеріальної шкоди.
Захисником обвинувачених було підготовлено клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, яке судом було задоволено.

/Відкрити ухвалу для читання